Abonament RTV 2020 – jakie są opłaty? Czy możemy kontrolera nie wpuśić do domu?

Jeśli nie płacisz abonamentu RTV, możesz spodziewać się kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdzą, czy masz w domu niezarejestrowany telewizor lub radio. Jeśli znajdą, wymierzą karę. W wysokości nawet 681 złotych. Tylko rok temu takie kary zapłacić musiało 9,5 tys. osób. Ile kosztuje abonament, kto jest z niego zwolniony i czy na pewno musimy wpuścić kontrolera do domu?

Według najnowszych danych zaprezentowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji tylko 31 proc. gospodarstw domowych opłaca abonament radiowo-telewizyjny. Natomiast na 96,4 proc. gospodarstw domowych posiadających odbiorniki telewizyjne, tylko u połowy z nich telewizor lub radio są zarejestrowane.

Tyle tylko, że jak tłumaczy nam radca prawny Damian Rasała, kontrolowany może, ale wcale nie musi wpuścić takiego kontrolera do domu.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji nie przewiduje żadnego trybu przeprowadzania kontroli. Oznacza to, że osoba kontrolowana może skorzystać z przysługującego jej prawa do ochrony życia prywatnego oraz nienaruszalności mieszkania i nie wpuścić kontrolera do domu – podkreśla radca prawny.

Co ważne, sama odmowa okazania dowodów opłacania abonamentu, nie powinna skutkować nałożeniem kary. Jak wyjaśnia Rasała, warunkiem jej nałożenia powinno być wykazanie posiadania przez kontrolowanego sprawnego odbiornika, który w czasie kontroli znajduje się w domu. Przy czym radca zauważa, że kontroler może pokusić się o zdobycie innych środków dowodowych. Jak dowód z zeznań świadków.

Jakie są stawki za abonament RTV 2020?

Opłata za użytkowanie odbiornika radiofonicznego:

  • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik – miesiąc 7,00 zł
  • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik – dwa miesiące 13,60 zł
  • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik – trzy miesiące 20,15 zł
  • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik – sześć miesięcy 39,90 zł
  • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik – za rok 75,60 zł

Opłata za użytkowanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

  • Abonament RTV 2020 – jeden miesiąc 22,70 zł
  • Abonament RTV 2020 – dwa miesiące 44,05 zł
  • Abonament RTV 2020 – trzy miesiące 65,35 zł
  • Abonament RTV 2020 – sześć miesięcy 129,40 zł
  • Abonament RTV 2020 – rok 245,15 zł

O zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaklasyfikowane do I grupy inwalidzkiej, kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi bądź wojskowymi, ale też osoby, które ukończyły 60 lat i posiadają prawo do emerytury o wielkości nie przekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie – informuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.